LTF Utfärder

Här visas bilder från våra utfärder. Det kan vara en resa någonstans, en promenad som inte är en banvallspromenad.