LTF Banvallspromenader

Det kan röra sig om en promenad utmed en gammal, försvunnen eller nedlagd sträcka på en spårvägs eller järnvägsllinje.