www.bussmicke.se/LTF
» xx bilder
H u v u d m e n y
» Startsidan
Avdelningar
» Lokaltrafikmagasinet
» Bildgalleri
» Länkar
» Om LTF

Tjänster
» Aktiviteter
»
Bli medlem
» Prenumeration
» Kontakt

På andra sidor
» Bussmicke.se
Bli LTF medlem
Som alla ideella föreningar har vi ständigt behov av medlemmar så vi skulle vara hemskt tacksamma om du gick med i vår förening.

Medlemsavgifter 2020
Medlemsavgift LTF 200 kr, 100 kr vid inträde under andra halvåret;
Stödmedlem
370 kr (inkl. fritt fika vid alla aktiviteter med LTF-servering).

Avgiften inbetalas till Tore Ericson (LTF) Nordea personkonto 3270 00 7427-0.
Plusgiro- och kuvertgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto.

Kom ihåg att ange namn och adress som avsändare. Vid internetbetalning. Använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. Ny medlem anmäler även adress till vår kontaktadress


För kontaktuppgifter, se kontaktlänken.

Vi tackar för visat intresse.
Sidan skapades 4 mars 2001 och uppdaterades den 1 januri 2020 kl. 02:19