www.bussmicke.se/LTF
» xx bilder
H u v u d m e n y
» Startsidan
Avdelningar
» Lokaltrafikmagasinet
» Bildgalleri
» Länkar
» Om LTF

Tjänster
» Aktiviteter
»
Bli medlem
» Prenumeration
» Kontakt

På andra sidor
» Bussmicke.se
Bli LTF medlem
Som alla ideella föreningar har vi ständigt behov av medlemmar så vi skulle vara hemskt tacksamma om du gick med i vår förening.

Medlemsavgifter 2017
Medlemsavgift LTF 180 kr
Stödmedlem (inklusive fika vid möten) 330 kr
Prenumeration 180 kr

Betalas till OBS! nytt kontonummer:
Nordea 3270 00 7427-0, kontots namn: LTF Ericson.
Kontot är inte plusgirokonto men plusgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto.
Kom ihåg ange namn och adress som avsändare.
Vid internetbetalning använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderuta. Vid
förstagångsinbetalning anmäl även din adress och e-post till vår kontaktadress (får ej plats i meddelanderutan).

För kontaktuppgifter, se kontaktlänken.

Vi tackar för visat intresse.
Sidan skapades 4 mars 2001 och uppdaterades den 2 november 2016 kl. 00:05