Balsta 2017-06-14a/ : 191003, Järnvägsstation
Balsta 2017-06-14a
Balsta 2017-06-14b/ : 191003, Järnvägsstation
Balsta 2017-06-14b
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.