Skd 226 07 Trondheim 2010-03-08b/ : 190116
Skd 226 07 Trondheim 2010-03-08b
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.