GB 93 Kongens gate Trondheim 2010-03-08b/ : 190116
GB 93 Kongens gate Trondheim 2010-03-08b
GB 93 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-08/ : 190116
GB 93 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-08
GB 93 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-08b/ : 190116
GB 93 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-08b
GB 93 Dronningens gate Trondheim 2010-03-08/ : 190116
GB 93 Dronningens gate Trondheim 2010-03-08
GB 93 Dronningens gate Trondheim 2010-03-08b/ : 190116
GB 93 Dronningens gate Trondheim 2010-03-08b
GB 96 Kongens gate Trondheim 2010-03-08b/ : 190116
GB 96 Kongens gate Trondheim 2010-03-08b
GB 96 Tordenskiolds gate Trondheim 2010-03-08/ : 190116
GB 96 Tordenskiolds gate Trondheim 2010-03-08
GB 92 Kongens gate Trondheim 2010-03-08/ : 190116
GB 92 Kongens gate Trondheim 2010-03-08
GB 96 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-09/ : 190116
GB 96 Sankt Olavs gate Trondheim 2010-03-09
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.