Sofia Magdalena Kyrka 2009-04-22/ : 171112
Sofia Magdalena Kyrka 2009-04-22
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.