VL 301 hpl Skulptorvagen Vasteras 2012-12-01/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 301 hpl Skulptorvagen Vasteras 2012-12-01
VL 314 Hacksta Vasteras 2012-12-04/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 314 Hacksta Vasteras 2012-12-04
VL 366 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-05/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 366 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-05
VL 692 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-07/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 692 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-07
Keolis 7018 Stureplan Stockholm 2012-12-08/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
Keolis 7018 Stureplan Stockholm 2012-12-08
A34 3 Kungstradgarden Stockholm 2012-12-08/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
A34 3 Kungstradgarden Stockholm 2012-12-08
A34 4 A51 210 Keolis 5172 Nybroplan Stockholm 2012-12-08/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
A34 4 A51 210 Keolis 5172 Nybroplan Stockholm 2012-12-08
VL 272 Valljarnsgatan Vasteras 2012-12-10/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 272 Valljarnsgatan Vasteras 2012-12-10
VL 831 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-14/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 831 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-14
VL 845 Malmabergsgatan Vasteras 2012-12-14/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 845 Malmabergsgatan Vasteras 2012-12-14
VL 695 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-14/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 695 Kopingsvagen Vasteras 2012-12-14
VL 367 Hpl Sjohagen Vasteras 2012-12-15/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 367 Hpl Sjohagen Vasteras 2012-12-15
VL 690 interior Sjohagen Vasteras 2012-12-15/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 690 interior Sjohagen Vasteras 2012-12-15
VL 690 Barkaro IP Barkaroby 2012-12-15/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 690 Barkaro IP Barkaroby 2012-12-15
VL 366 Vasteras bussterminal 2012-12-15/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 366 Vasteras bussterminal 2012-12-15
VL 272 Stora Gatan Vasteras 2012-12-15/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 272 Stora Gatan Vasteras 2012-12-15
VL 846 Narvavagen Vasteras 2012-12-22/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 846 Narvavagen Vasteras 2012-12-22
VL 304 Lopkranegatan Vasteras 2012-12-22/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 304 Lopkranegatan Vasteras 2012-12-22
VL 304 Raby centrum Vasteras 2012-12-22/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 304 Raby centrum Vasteras 2012-12-22
VL 304 273 Hpl Hammarbacksvagen Narvavagen Vasteras 2012-12-22/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 304 273 Hpl Hammarbacksvagen Narvavagen Vasteras 2012-12-22
VL 273 304 Hpl Hammarbacksvagen Narvavagen Vasteras 2012-12-22/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 273 304 Hpl Hammarbacksvagen Narvavagen Vasteras 2012-12-22
VL 695 Hpl Sjohagen Vasteras 2012-12-24/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 695 Hpl Sjohagen Vasteras 2012-12-24
VL 687 Vasagatan Vasteras 2012-12-26/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 687 Vasagatan Vasteras 2012-12-26
VL 282 283 Vasagatan Vasteras 2012-12-26/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 282 283 Vasagatan Vasteras 2012-12-26
VL 299 Kopparbergsvagen Stora gatan Vasteras 2012-12-26/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
VL 299 Kopparbergsvagen Stora gatan Vasteras 2012-12-26
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.