Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12a/ : 171111
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12a
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12c/ : 171111
Runsten U 891 Uppsala-Nas kyrka 2008-06-12c
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.