Runsten U 847-U 846 Vasterakers kyrka 2008-06-12/ : 171111
Runsten U 847-U 846 Vasterakers kyrka 2008-06-12
Runsten U 847-U 846 Vasterakers kyrka 2008-06-12b/ : 171111
Runsten U 847-U 846 Vasterakers kyrka 2008-06-12b
Runsten U 847 Vasterakers kyrka 2008-06-12a/ : 171111
Runsten U 847 Vasterakers kyrka 2008-06-12a
Runsten U 847 Vasterakers kyrka 2008-06-12b/ : 171111
Runsten U 847 Vasterakers kyrka 2008-06-12b
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.