Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12b/ : 171111
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12b
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12c/ : 171111
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12c
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12d/ : 171111
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12d
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12e/ : 171111
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12e
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12f/ : 171111
Runsten U 753 Litslena prastgard 2008-06-12f
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.