Runsten U 467 Tibble Vassunda 2014-03-28/ : 171111
Runsten U 467 Tibble Vassunda 2014-03-28
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.