Runsten U 180-U 181 osseby-Garns kyrka 2014-03-28/ : 171111
Runsten U 180-U 181 osseby-Garns kyrka 2014-03-28
Runsten U 180 osseby-Garns kyrka 2014-03-28/ : 171111
Runsten U 180 osseby-Garns kyrka 2014-03-28
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.