Runsten U 1132 Gimo park 2014-09-26/ : 171111
Runsten U 1132 Gimo park 2014-09-26
Runsten U 1132 Gimo park 2014-09-26b/ : 171111
Runsten U 1132 Gimo park 2014-09-26b
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.