Karlstads pastorat LDY035 Stora Torget Karlstad 2014-09-19/ : 171111, Busshvilan
Karlstads pastorat LDY035 Stora Torget Karlstad 2014-09-19
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.