Fd GUB 743 Kutter HMT267 Aga Lidingo 1992-12-27/ : 171111, Busshvilan
Fd GUB 743 Kutter HMT267 Aga Lidingo 1992-12-27
Fd Skelleftebuss 369 Aga Lidingo 1992-12-27/ : 171111, Busshvilan
Fd Skelleftebuss 369 Aga Lidingo 1992-12-27
Fd SLT 595 Aga Lidingo 1992-12-27/ : 171111, Busshvilan
Fd SLT 595 Aga Lidingo 1992-12-27
Fd Trollhattans Trafik 15 Swebusgaraget Aga Lidingo 1995-01-01/ : 191119, Busshvilan
Fd Trollhattans Trafik 15 Swebusgaraget Aga Lidingo 1995-01-01
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.