Knarsta Akeri GKE748 Jarnvagsgatan Skolgatan Lindesberg 2011-10-07/ : 171112
Knarsta Akeri GKE748 Jarnvagsgatan Skolgatan Lindesberg 2011-10-07
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.