Finnskoga Buss MUU497 Karlstads busstation 1994-05-25/ : 171112
Finnskoga Buss MUU497 Karlstads busstation 1994-05-25
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.