Brandstroms Busstrafik MKY419 Sveagatan Umea 1997-05-29/ : 171112
Brandstroms Busstrafik MKY419 Sveagatan Umea 1997-05-29
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.