Billingens Trafik 83 Jarnvagsgatan Falkoping 1993-08-28a/ : 171112
Billingens Trafik 83 Jarnvagsgatan Falkoping 1993-08-28a
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.