Sovereign VLP 012 Golders Green stn London 2005-05-31/ : 171112
Sovereign VLP 012 Golders Green stn London 2005-05-31
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.