Bern Mobil 803 Rosentalstrasse Basel 2006-08-17a/ : 171112
Bern Mobil 803 Rosentalstrasse Basel 2006-08-17a
Bern Mobil 803 Rosentalstrasse Basel 2006-08-17c/ : 171112
Bern Mobil 803 Rosentalstrasse Basel 2006-08-17c
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.