Xafri Transport BCY 938 Is-Saqqajja Rabat 2014-10-12/ : 171112
Xafri Transport BCY 938 Is-Saqqajja Rabat 2014-10-12
Xafri Transport DPY 886 Triq Gilormu Cassar Floriana 2015-05-27/ : 171112
Xafri Transport DPY 886 Triq Gilormu Cassar Floriana 2015-05-27
Xafri Transport DPY 889 Triq ix-Xatt Marsaskala 2015-05-25a/ : 171112
Xafri Transport DPY 889 Triq ix-Xatt Marsaskala 2015-05-25a
 
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.