Malta Bus FBY 661 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02/ : 190920
Malta Bus FBY 661 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02
Malta Bus FBY 662 Valletta Main Bus Terminus 2009-10-31/ : 190920
Malta Bus FBY 662 Valletta Main Bus Terminus 2009-10-31
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b/ : 171112
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12c/ : 171112
Malta Bus FBY 666 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12c
Malta Bus FBY 667 Triq Ghawdex Qawra 2011-02-23/ : 190920
Malta Bus FBY 667 Triq Ghawdex Qawra 2011-02-23
Malta Bus FBY 667 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02/ : 190920
Malta Bus FBY 667 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02
Malta Bus FBY 719 Pjazza Antoine de Paule Paola 2009-10-30/ : 190920
Malta Bus FBY 719 Pjazza Antoine de Paule Paola 2009-10-30
Malta Bus FBY 774 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b/ : 190920
Malta Bus FBY 774 Triq il-Marfa Ghadira 2010-09-12b
Malta Bus FBY 774 Triq San Pawl San Pawl 2011-02-21/ : 190920
Malta Bus FBY 774 Triq San Pawl San Pawl 2011-02-21
Malta Bus FBY 804 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02b/ : 190920
Malta Bus FBY 804 Triq San Gorg San Giljan 2009-11-02b
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.