Carmel Galea FBY 060 Mgarr harbour 2014-10-16/ : 171112
Carmel Galea FBY 060 Mgarr harbour 2014-10-16
Carmel Galea FBY 060 Triq ix-Xatt Mgarr 2015-05-24b/ : 171112
Carmel Galea FBY 060 Triq ix-Xatt Mgarr 2015-05-24b
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.