Arriva BBX 571 Cirkewwa depot 2012-02-01c/ : 171112
Arriva BBX 571 Cirkewwa depot 2012-02-01c
Arriva BXX 572 Triq Sant Anna Floriana 2012-02-04/ : 171112
Arriva BXX 572 Triq Sant Anna Floriana 2012-02-04
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.