Veolia 208 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09/ : 171112
Veolia 208 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09
Veolia 219 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-09/ : 171112
Veolia 219 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-09
  
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.