Veolia 034 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09/ : 171112
Veolia 034 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09
Veolia 036 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-10/ : 171112
Veolia 036 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-10
Veolia 048 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09/ : 171112
Veolia 048 Hagnastorget Helsingfors 2007-05-09
Veolia 058 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-10/ : 171112
Veolia 058 Jarnvagstorget Helsingfors 2007-05-10
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.