Keolis 7518 Gangsatra gard Lidingo 2015-10-24b/ : 191011, Höstfärger
Keolis 7518 Gangsatra gard Lidingo 2015-10-24b
   
   
besökare sedan starten 24/10 1997. Varav denna månad, denna vecka och dag. Alla är lika välkomna.