www.bussmicke.se/LTF
H u v u d m e n y
» Startsidan
Avdelningar
» Lokaltrafikmagasinet
» Bildgalleri
» Länkar
» Om LTF

Tjänster
» Aktiviteter
» Bli medlem
» Prenumeration
» Kontakt

På andra sidor
» Bussmicke.se
LTF Aktiviteter


FREDAGEN DEN 6 APRIL kl. 11.00 Banvallspromenad på Norra Lidingöbanan.
Samling T-Ropsten, vid Lidingötåget (LTF-skylt). Vi fikar på något konditori längs med vägen. Ciceron:
Jörgen Lagercrantz.

TORSDAGEN DEN 26 APRIL kl. 18.00 Årsmöte, kvarterslokalen i Farsta, Östmarksgatan 43.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. LTF-servering, pris 20 kr, stödmedlem fritt. Efterprogram: Hans
Eriksson visar spårvagnsfilm. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april, skickas till
ordförande Anders Wettemark, Carl Malmstens väg 2, 5 tr, 170 73 Solna, alternativt med e-post till:
anders.wettemark@bredband.net.

TISDAGEN DEN 8 maj kl. 15.00 Självkörande buss i Kista. Samling vid gallerians utgång mot
Kistagången provåkning och information från ansvarig på Nobina. T-Kista. Vi fikar på något konditori i
Kista galleria. Ciceron: Anders Wettemark och Nobinapersonal.

SÖNDAGEN DEN 3 JUNI Spårvagnens dag. Alkärrs-hallen på Djurgården kl. 12-16. LTF deltar
traditionsenligt. Djurgårdsfärjan, spårvagn 7, buss 67. Vid vackert väder risk för hög beläggning på
spårvagn/buss 67. Reservalternativ rekommenderas, buss 76/69 till/från hpl. Djurgårdsbron.

FREDAGEN DEN 8 JUNI Nattbussutfärd. Var med då Jörgen Lagercrantz kör bussen! Mera
information kommer i nästa nummer av LTF-nytt.

TORSDAGEN DEN 19 JULI Sommarbåtutfärd på nordsydlinjen med besök på Möja järnväg. Extra
visning för LTF. En heldagsutflykt i skärgården. Exakt program meddelas i senare LTF-nytt.

FREDAGEN DEN 28 SEPTEMBER kl. 11.00 Banvallspromenad på gamla spårvägslinje 16 och18.
Samling T-Liljeholmen, norra uppgången, vid spårvagnarna (LTF-skylt). Vi fikar på något konditori längs
med vägen. Ciceron: Hans Eriksson.

Ytterligare program meddelas senare (Efter Jobbet i augusti)

ÖVRIGA FÖRENINGAR

OBS
Nästa aktivitet är ett nyinsatt program NÄSTAN LTF-aktivitet:

TISDAGEN DEN 3 APRIL KL 18.00 på SJK-lokalen Tingsv 17 4 tr i Sollentuna. Vår välkände LTF-medlem, v ordf, LTM-redaktör och globtrotter berättar och visar film från ånglokseskapader i västra Anatolien och lokaltrafiklir i Izmir, Turkiet 
Arr SJK (programmet ej med i LTF-nytt)

Tisdagen den 24 april kl. 18.30 - SSS arrangerar. SJK:s lokal, Tingsvägen 17, Sollentuna J. Spårväg och
trådbuss i Skåne. Framtidsplaner av Trivector.


Medlemsavgiften för 2018

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad: 180 kr, 90 kr vid inträde under andra halvåret; stödjande medlem (inkl. fritt fika vid alla aktiviteter med LTF-servering) 330 kr. Avgiften inbetalas till Tore Ericson (LTF) Nordea personkonto 3270 00 7427-0.
Plusgiro- och kuvertgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto. Kom ihåg att
ange namn och adress som avsändare. Vid internetbetalning. Använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. Ny medlem anmäler även adress till vår kontaktadress (får ej plats i
meddelanderutan)

Sidan skapades 16/5 2006 och uppdaterades den 30 mars 2018 kl. 21:27