www.bussmicke.se/LTF
H u v u d m e n y
» Startsidan
Avdelningar
» Lokaltrafikmagasinet
» Bildgalleri
» Länkar
» Om LTF

Tjänster
» Aktiviteter
» Bli medlem
» Prenumeration
» Kontakt

På andra sidor
» Bussmicke.se
LTF Aktiviteter

LÖRDAGEN DEN 10 FEBRUARI: LTF:s traditionella vinterbåtutfärd.
OBS! Nyhet! SL periodkort med giltighet från 30 dagar gäller ombord på fartyget!
Förhandsanmälan senast en vecka innan:
med e-post till utfärdens ciceron Jan Olof Jonson:
joj8088@bahnhof.se eller tel. 08-931665 (telefonsvarare).
Samling vid hållplatsen för buss 846 i Västerhaninge (LTF-skylt) c:a kl. 9:50.
Resråd för LTF-are som ska starta i eller passera Stockholm: Pendeltåg avg. Stockholm City J,
linje 42X mot Nynäshamn kl. 8.55, ank. Västerhaninge kl. 9.23.
Buss 846 avg. Västerhaninge kl. 10.09, ank. Årsta brygga kl. 10.23.
Fartyget Waxholm II avg. Årsta brygga kl. 10.30 ank. Spränga kl. 11.40. Möjlighet finns att kliva
av fartyget vid Gruvbryggan kl. 11.20 om så önskas.
Promenad c:a 30 min. till Utös centrum (vid Gruvbryggan). Besök vid Utö gruvmuséum kl. 12.30,
titt på banvallen där Utö järnväg gått, mat/fika etc.
Fartyget återgår från Gruvbryggan kl. 14.30, ank. Årsta brygga kl.
15.25, buss 846 från Årsta brygga kl, 15.33, ank. Västerhaninge kl. 15.51.
Pendeltåg linje 43 avg. Västerhaninge kl. 15.57, ank. Stockholm City kl. 16.29.
Rekommenderas: Pengar, SL Access (minst 30 dagarsperiod), varma kläder m.m.

FREDAGEN DEN 9 MARS kl. 18.00-18.10 Medlemsmöte för att utse valberedning inför
2018 års årsmöte.
Orsak: Posterna har förblivit vakanta. Plats: Kvarterslokalen Östmarksgatan
43, Farsta.

FREDAGEN DEN 9 MARS kl. 18.15 Traditionell diabildsafton med garanterat högtryck i
diabildsprojektorn.
Hans Eriksson visar spårvagnsbilder från bl. a. Benelux. LTF-fika (Pris: 20
kr, stödmedlem fritt). Plats: som ovan.

TORSDAGEN DEN 22 MARS kl. 17.30 Förstudie om självkörande bussar i eventuell SL-trafik
presenteras av Karl Kottenhoff, forskare vid Tekniska Högskolan (KTH).
Adress: Teknikringen 10
(lots vid entrén). Vid sen ankomst, v.g. ring Anders Wettemark, tel. 0705-937 463. T-Tekniska Högskolan.

FREDAGEN DEN 6 APRIL kl. 11.00 Banvallspromenad på Norra Lidingöbanan.
Samling T-Ropsten, vid Lidingötåget (LTF-skylt). Vi fikar på något konditori längs med vägen. Ciceron:
Jörgen Lagercrantz.

TORSDAGEN DEN 26 APRIL kl. 18.00 Årsmöte, kvarterslokalen i Farsta, Östmarksgatan 43.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. LTF-servering, pris 20 kr, stödmedlem fritt. Efterprogram: Hans
Eriksson visar spårvagnsfilm. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 april, skickas till
ordförande Anders Wettemark, Carl Malmstens väg 2, 5 tr, 170 73 Solna, alternativt med e-post till:
anders.wettemark@bredband.net.

TISDAGEN DEN 8 maj kl. 15.00 Självkörande buss i Kista. Samling vid gallerians utgång mot
Kistagången provåkning och information från ansvarig på Nobina. T-Kista. Vi fikar på något konditori i
Kista galleria. Ciceron: Anders Wettemark och Nobinapersonal.

SÖNDAGEN DEN 3 JUNI Spårvagnens dag. Alkärrs-hallen på Djurgården kl. 12-16. LTF deltar
traditionsenligt. Djurgårdsfärjan, spårvagn 7, buss 67. Vid vackert väder risk för hög beläggning på
spårvagn/buss 67. Reservalternativ rekommenderas, buss 76/69 till/från hpl. Djurgårdsbron.

FREDAGEN DEN 8 JUNI Nattbussutfärd. Var med då Jörgen Lagercrantz kör bussen! Mera
information kommer i nästa nummer av LTF-nytt.

TORSDAGEN DEN 19 JULI Sommarbåtutfärd på nordsydlinjen med besök på Möja järnväg. Extra
visning för LTF. En heldagsutflykt i skärgården. Exakt program meddelas i senare LTF-nytt.

FREDAGEN DEN 28 SEPTEMBER kl. 11.00 Banvallspromenad på gamla spårvägslinje 16 och18.
Samling T-Liljeholmen, norra uppgången, vid spårvagnarna (LTF-skylt). Vi fikar på något konditori längs
med vägen. Ciceron: Hans Eriksson.

Ytterligare program meddelas senare (Efter Jobbet i augusti)

ÖVRIGA FÖRENINGAR
Tisdagen den 20 februari kl. 18.30 - SSS arrangerar.
SJK:s lokal, Tingsvägen 17, Sollentuna J. Den
moderna Roslagsbanan med Leif Broberg.

Tisdagen den 20 mars kl. 18.30 - SSS arrangerar. SJK:s lokal, Tingsvägen 17, Sollentuna J. Järnväg
eller spårväg eller både och? Av Björn Stråhle.

Tisdagen den 24 april kl. 18.30 - SSS arrangerar. SJK:s lokal, Tingsvägen 17, Sollentuna J. Spårväg och
trådbuss i Skåne. Framtidsplaner av Trivector.

Medlemsavgiften för 2018

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad: 180 kr, 90 kr vid inträde under andra halvåret; stödjande medlem (inkl. fritt fika vid alla aktiviteter med LTF-servering) 330 kr. Avgiften inbetalas till Tore Ericson (LTF) Nordea personkonto 3270 00 7427-0.
Plusgiro- och kuvertgiroblankett kan användas vid kuvertbetalning från Nordeakonto. Kom ihåg att
ange namn och adress som avsändare. Vid internetbetalning. Använd ”överföring till andra konton” och skriv ditt namn i meddelanderutan. Ny medlem anmäler även adress till vår kontaktadress (får ej plats i
meddelanderutan)

Sidan skapades 16/5 2006 och uppdaterades den 25 januari 2018 kl. 13:28